O nás

Barbora Janáková

foto: Lea Lovišková / Whatch now

Barbora je absolventkou tanečného odboru na konzervatóriu v Nitre (2011) a absolventkou VŠMU so zameraním na tanečné umenie (2016).

Zúčastnila sa zahraničných stáží (Belgicko), medzinárodných tanečných sústredení (Dijon, Francúzsko; 1st and 2nd China CEE Dance Summer Camp). Od roku 2011 pôsobí ako performerka na slovenskej a zahraničnej scéne: Anton Lachký – Nočná ilúzia; P. Šavel, M. Poláková, J. Korec, T. Procházka – Pocitové rozUmenie; Marta Poláková – Horúčava, pODPORa, M. a J. Hajdyla Assemblage, Lívia M.M. Balážová a Zebastián Méndez Marín Millennial Magic Mirror, Lucia Holinová Niveau stable, Watch now. Aktuálne sa radí aj medzi začínajúcich tvorcov Do Dna (M.M. Balážová/Janáková,Hulvejová), Dotyk (Janáková/Priečková/Tonková/Šavel/Procházka), Moving mountains (mimoOs), Prešívané niťou (Hriešik/Máliková/Šavel/Priečková/Janáková). Od roku 2017 pôsobí ako pedagóg: konzervatórium Bratislava/Evy Jaczovej, Jumbo Dance Studio, Superar.

Barbora je spoluzakladateľka projektu TELOHRA a zároveň predsedkyňou o.z. mimoOs a členkou PLAST – Platforma pre súčasný tanec. Momentálne pracuje na svojom sólovom projekte v rámci štipendia FPU.

Soňa Kúdeľová

foto: Palo Mikula / Autocorrect

Soňa pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako choreograf, performer a lektor. Študovala tanec na Konzervatótiu J. L. Bellu v Banskej Bystrici odkiaľ pokračovala do Bratislavy, kde študovala na katedre estetiky UK. Teoretické štúdium zámerne smerovala na hľadanie paralel tanca a iných druhov umenia. Štúdium končila prácami s témami “Analýza pohybu vo filme Wima Wendersa Pina” a “Postmoderné tanečné umenie a jeho reflexia vo výtvarnom umení”.

Jej tvorba vyplýva z inšpirácií bežného života človeka. Sústredí sa na výskum a interpretáciu vnútorných myšlienkových pochodov za behu životných okolností, pričom sa snaží nazerať na vedomé i nevedomé. Zaoberá sa otázkami prečo a ako v témach okolo sociálnopsychologickej adaptácie, pričom odpovede typu “prečo nie” jej ponúkajú otvorenú možnosť (zámerne nevysvetlenej) absurdnej interpretácie skúsenosti, často položenej na osobnom zážitku. Pohyb a tanec pre ňu znamenajú(aj) možnosť “hovoriť” vtedy keď slová sú nedostačujúce, obmädzujúce alebo zbytočné.

Autorsky vytvorila dve sólové tanečné inscenácie – Autopilot a Autocorrect v spolupráci s virtuálnou platformou Batyskaf pričom momentálne pracuje na pokračujúcom sólovom projekte pod vlastným združením oz CHAOSMOS.

S Batyskafom má za sebou viaceré autorské spolupráce v projektoch tl;dr a 10080 (T.Procházka, I.Dobrovodský). Participovala na projekte „Do Dna“ s mimoOs na predstaveniach v Košiaciach a Banskej Bystrici. Aktuálne spolupracuje na projekte „Manifest Možností“ s choreografkou Petrou Fornayovou. Spolupracovala tiež s viacerými tanečnými, vizuálnymi či intermediálnymi umelcami. Absolvovala zahraničné rezidencie v Budapešti a Grazi. Je spoluzakladateľkou projektu TELOHRA a členkou PLAST – Platforma pre súčasný tanec.

Ako lektor sa snaží uchopiť pohyb ako svoju prirodzenú súčasť a možnosť a nie len mechanickosť. Sústredí sa pri tom prirodzene na fyzický ale aj osobnostný rozvoj participantov.

Anna Hurajtová

foto: Nina Pacherová / Telohra deti

Študovala na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v odbore tanečné umenie a Štátneho konzervatória v Košiciach. V detstve tancovala vo folklórnom súbore Zemplín. V dospelosti účinkovala v divadelných predstaveniach v SND, na Novej Scéne a aj v projektoch nezávislých zoskupení (L.A.B, elledanse). Je absolventkou akreditovaného kurzu kreatívneho tanca pre deti, Labanov Atelier Bratislava a tiež Základného a nadstavbového modulu kurzu Vzdelávania BabySoma – Vývin pohybu v prvom roku života a pohybové vzdelávanie pre malé deti 1-3. (2016, Babyfit)

Absolvovala kurzy v systéme Body-Mind Centering: Systém telesných tekutín(2016), Svalový systém(2018), Endokrínny systém (2019). Je spoluautorkou DVD ku knihe Kreatívny tanec pre deti (M.Poláková, M.Pucová). Vyučovala na ZUŠ Ľ.Rajtera Bratislava, Konzervatóriu Trnava, aktuálne v SZUŠ Prokofievova, Bratislava

 ,,Na hodinách tanca počas tvorivej práce s deťmi je pre mňa zaujímavé sledovať a zameriavať pozornosť na proces, jeho obsah a obohatenie. Deti sú pre mňa obrovským zdrojom inšpirácie. V pohybe sú odvážne, kreatívne, radostné, flexibilné, prirodzené, radi improvizujú, radi robia veci veľmi presne. Pohybom sa deti učia spoznávať svoje telo a svoje okolie. Ako pedagóga ma zaujíma harmonický rozvoj žiaka, učenie k úcte voči svojmu telu, práca s rešpektom, tvorivá komunikácia a spolupráca. Prostreníctvom pohybu hľadám podporu na témy, ktoré spolu s deťmi na hodinách zažívame.“ 

Katarína Palúchová

foto: Nina Pacherová / Telohra deti

Je absolventkou odboru pedagogika tanca pre ZUŠ na VŠMU v Bratislave. Počas svojho pedagogického pôsobenia pracovala najmä s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Spolu s Mgr. art. Annou Hurajtovou vedie hodiny Telohry zamerané na uvedomelú prácu s telom a kreatívny tanec pre deti od 3 do 12 rokov.

Učí tiež tanec na ZUŠ v Stupave a vedie hodiny Folklóriku pre najmenšie deti.  Spolupracovala tiež pri príprave a natáčaní Spievankova 5, Spievankova 6 a projekte Angličanina ako choreografka, tanečná pedagogička a pomocná asistentka pre prácu s deťmi počas natáčania.

Za posledné tri roky absolvovala workshopy zamerané na uvedomelý pohyb a kreatívny tanec s deťmi pod vedením Lenky Švandovej (CZ), Mirky Eliášovej (CZ), Jiřího Lőssla (CZ), Sophie Billy (FR), Zosiou Jo (UK), a v lete 2019 tiež týždňové akreditované vzdelávanie zamerané na spoznávanie Labanových pohybových princípov v tanečnej praxi. Pravidelne navštevuje hudobno-pohybové workshopy vychádzajúce z ideí Carla Orffa, ktoré organizuje Česká Orffova spoločnosť v Prahe.