– HRA

Koncept TELOHRA začal vznikať v júni 2018 ako spoločná myšlienka členov Občianskeho združenia mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť.

Cieľom týchto hodín je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu.

Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

Od októbra 2018 začal hlavný tím TELOHRY /Barbora Janáková, Soňa Kúdelová, Anna Hurajtová/ spoluprácu zo Staromestským centrom kultúry a vzdelávania, Školská 14, kde otvorili pravidelné hodiny pre deti a dospelých. 

H – hvizd, hore, hranica, hlava

R – riešenie, risk, ruka, rýchlosť, rytmus

A – automaticky, akcia, autonómne, ahoj