aktuálny kurz beží už čochvíľa!

Prvú TELOHRU po lete odštartuje Katarína Hajsterová!


„prázdniny“ skončili a nie, netreba chudnúť do plaviek či plesových šiat, ale treba možno vzpružiť myseľ – a ako sa hovorí telo a myseľ sú prepojené! Áno naozaj to tí gréci vykoumali správne – KALOKAGATIA. ??‍♀️
TELOHRA takto pracuje – harmonický súlad duševnej i fyzickej stránky človeka.
? Chceme aby ste sa na našich hodinách cítili komfortne a prirodzene – k čomu samozrejme ale patrí aj pohrávanie sa s hranicami. Hranicami fyzických, priestorových, osobných možností tela a mysle. ?

? technika súčasného tanca
??‍♂️ (kontaktná) improvizácia
? kreatívny tanec
?? kondičná príprava
? prepojenie tanečného s inými druhmi umenia

? Pravidelné hodiny TELOHRA dospelí vedú vzdelaní, zodpovední a kreatívni mladí ľudia – absolventi konzervatórií a VŠMU ktorí aktívne pôsobia na poli súčasného umenia/ tanca a performance – viacerých máte možnosť vídať aj vo svojich autorských predstaveniach na Slovensku i v zahraničí. Naším cieľom je sprostredkovať súčasný prístup k pohybu a odkryť tajomnosti tanečného umenia čo najviac ľudom, ktorý sa chcú čo i len trochu hýbať. (ale možno sa toho boja) ?

Tak sa nebojte a pripojte sa k nám
Pravidelne ŠTVRTKY 19:30 – 21:00 v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania – Školská 14

1 vstup: 8eur
4 vstupy: 30eur