Aktuálne prebieha:

„Neoddeliteľnou súčasťou kurzov Telohry je slobodný prístup lektorov v príprave a realizácii ich hodín. Prepájajú svoj aktuálny záujem k pohybu so vzdelávaním. Baška Janáková, ktorá povedie prvý kurz Telohry dospelí po lete, je aktuálne v procese svojej pripravovanej premiéry No On. Zaujíma sa o čistotu individuálneho osobnostného prejavu cez pohyb a hudbu. Pracuje s intuitívnym pohybom, ktorý vychádza z vnútorného vnímania nášho tela. Pohyb orgánov, zmena emócie či pocitov z okolitého prostredia. V tomto kurze sa špecificky zameria na KOŽU. Cez pohyb si budeme odpovedať na otázky: Ako môžem cez pokožku rozpohybovať celý priestor? Čo musím urobiť aby som zmenil/a tvar svojej kože? Dokážem cítiť váhu kože? Dokážem ju odľahčiť? Viem dýchať cez kožu?“

event: Telohra dospelí / Baša Janáková

Čoskoro začína:

Livia Balazova /Talleres Atlas 2019/ Foto: Gabriel Ramos

Mindcross / Skrížená Myseľ / ŠTVRTKY s Líviou Balážovou!

Skrížená myseľ je praktika, ktorá krúži okolo troch hlavných bodov:
Nadobudnúť hravú myseľ a farebnú predstavivosť cez objavenie svojho vnútorného tvora.

Hravá myseľ je v neustálom stave tvorenia.
“Našla som veľkú inšpiráciu pre pohyb v detských hrách už od môjho mladého veku a verím tomu, že práve hry majú to čaro otvoriť dvere novým možným cestám učenia. Hry taktiež pomáhajú rozvíjať spoločenské zručnosti cez interakciu, vyjednávanie, riešenie”
/-Lívia/ Farebná myseľ
hlboko súvisí s hravou mysľou. Kŕmia jeden druhého. Čím viac sa hráš, tým viac sa stávaš kreatívnym, a keď si kreatívny prichádzaš na viac možností hrania. Takže je to ako pridávanie farieb do svojej palety predstavivosti. Farebná myseľ je sprievodca autentického pohybu, v ktorom neustále skúmame hĺbku zraku, sluchu, dotyku, vône a chuti okolitého sveta a sveta fantázie. Vnútorný tvor
sa rodí v prostredí bez predsudkov, čo dovoľuje inštinktu prevziať kontrolu nad stereotypnými myšlienkami a pohybom.
Predstav si, že si premiešaš svoje zmysly, aby si sa vydal na cestu nepredvídateľného pohybu.

Predstav si, že by si mohol:
vidieť s tvojimi kolenami,
chutnať s dlaňami,
voňať prstami na nohách,
počuť s chrbtom,
dotýkať sa očami.

event: Telohra dospelí / MINDRCOSS

Telo – Hlas – Komunita / Víkend s Peterom Šavelom!

Tanec od podstaty

Peter: „Počas tohto workshopu Vás chcem pozvať k znovu prepojeniu sa, so svojím vlastným telom. Namiesto technických aspektov alebo kompozičných parametrov sa tento workshop zameriava na roztvorenie Vašich osobných pohybových a kreatívnych krídel a Váš blahobyt.Počas našej spoločnej práce budete postupne získavať prístup k svojmu centru, jadru, podstate – tej časti, ktorá obsahuje vaše tvorivé, úprimné, zvedavé a vynaliezavé ja. Prostredníctvom pohybu (pričom sa aj na náš hlas pozerám ako na vibrujúci pohyb) budete môcť zažiť, spoznať a obohatiť tvorivý potenciál, ktorý v sebe nesiete. Dielňa ponúka bezpečný priestor, v ktorom sa môžete vedome uvoľniť a prekonať očakávania a starosti, ktoré Vám možno bránia prejaviť sa naplno a slobodne. Opätovné pripojenie k vášmu hravému a zvedavému “ja” v láskavej a všímavej atmosfére Vám umožní zažiť si spolupatričnosť bez tlaku socio-ekonomických kontextov.“