TELO –

Technika súčasného tanca, tanečná improvizácia, kontaktná improvizácia, kondičná príprava, kreatívny tanec, komunikácia tanca s inými druhmi umenia a iné.

  • Výchovno-vzdelávacie aktivity
  • Pravidelné hodiny
  • Workshopy
  • Otvorené hodiny

/pre deti, mládež aj dospelých/

T – tlieskať, tešiť sa, tvoriť, tvarovať, točiť

E – emócie, energia, evolúcia, explorovať

L – labyrint, list, lietať, lusknúť, loziť

O – obzor, ochranca, oblúky, otláčať, obja

Telo – Hlas – Komunita / Maja Hriešik

Workshop predstaví tanečnú dramaturgiu ako dialogickú prax tiel, skúseností, most medzi individuálnym prežívaním a širším kontextom, nekonečnú osciláciu medzi jednotlivým a všeobecným. Spolu s účastníkmi vyskúša rôzne postupy praktickej tanečnej dramaturgie, zatiahne do hry vytvárania a objavovania významov a zabrdne aj do alchýmie vzbudzovania zvedavosti pre svet vôkol nás.

Maja Hriešik sa narodila v Novom Sade v Srbsku. Absolvovala štúdium estetiky na Filozofickej fakulte UK a štúdium divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení. Ako režisérka, dramaturgička či kurátorka sa venuje tancu, filmu a komornej opere. Tanečnej dramaturgii sa venuje obzvlášť rada aj teoreticky aj prakticky, viackrát o nej publikovala, vyučuje ju v rámci inštitucionalizovaných foriem umeleckého vzdelávania ale aj na neformálnych medzinárodných platformách. Je rada, keď prax podrýva jej dobre naformulované teoretické úvahy a ešte radšej, keď sa jej podarí znovu slovami uchopiť jej posledné zistenia z praxe a tie posúvať ďalej v umeleckých spoluprácach.

PRIHLASUJTE SA MAILOM: telohramimoos@gmail.com

Telo – Hlas – Komunita / Lucia Kašiarová

Lucia je zakladateľkou Pražského kultúrneho centra ALTA. Jej umelecká práca je širokospektrálna, vyberá si umelcov, ktorí sú otvorení bádaniu a umenie považujú za cestu k poznaniu a budovaniu zdravej spoločnosti. Je riaditeľkou festivalu slovenského súčasného tanca Hybaj ho, členkou dramaturgickej rady České taneční platformy, grantových komisií v oblasti živého umenia v ČR i na Slovensku, členkou správnej rady Vize tance. Podporuje domácu aj zahraničnú umeleckú tvorbu ľudí, ktorí úprimne hľadajú cestu k sebapoznaniu a reflektujú svet, v ktorom žijú.

„Sama v sebe som tebou – MNOHODINEC22 + 22 = 44 = 8 = nekonečno = všetci plus jedinec = 9 = moje životné číslo = nekonečno ( všetci, všetko)plus ja = smrť/zavŕšenie života = kompletný život jedinca = mnohodinnost.To, že sme oddelení jeden od druhého, jeden od všetkého je ilúzia. Niesme jedinci sme Mnohodinci.Téma Mnohodinnosti je počiatočným bodom v mojej momentálnej tvorbe. V čase workshopu saspoločne pozrieme na prelínanie osobných/obecných skúseností, vedomostí, zážitkov, fantázie ažfantazmagórie. To všetko chce byť zhmotňované / chceme zhmotňovať cez naše telo, hlas, predstavu.

Spoločne sa pozrieme na metódy ako tieto prejavy môžu paralelne plynúť vedľa seba, mať svoju vlastnúautonómiu a predsa se prelínať vo svojej mnohodinnosti. Zámerom je stretnúť sa a dať priestor náhodnevzniknutým ľudským prejavom, ktoré môžu vzniknúť z osobnej skúsenosti, či umeleckej predstavivosti.Náhoda, chyba, superpozícia, pohyb budú pre nás východzím bodom k aktu slovom aj telom.“

Na tomto webe môžete v časovej postupnosti priebežne sledovať výstupy tímovej tvorby Mnohodince: https://mnoho.ufftenzivot.cz/

Prihlasujte sa mailom na: telohramimoos@gmail.com

AFTER MOVIE 2020

Kamera a strih: Palo Mikula

Telo – Hlas – Komunita / Peter Šavel

Pozývame Vás na druhú sériu pohybových workshopov
„Telo – Hlas – Komunita“ ktoré sú určené pre všetkých dospelých nadšencov pohybu a tanca! Prvým z hostí je, u mnohých už známe meno, slovenský umelec a tvorca žijúci a pracujúci v Bruseli – Peter Šavel
/Choreograf, tanečník, pedagóg a life coach/

Tanec od podstaty

Peter: „Počas tohto workshopu Vás chcem pozvať k znovu prepojeniu sa, so svojím vlastným telom. Namiesto technických aspektov alebo kompozičných parametrov sa tento workshop zameriava na roztvorenie Vašich osobných pohybových a kreatívnych krídel a Váš blahobyt.Počas našej spoločnej práce budete postupne získavať prístup k svojmu centru, jadru, podstate – tej časti, ktorá obsahuje vaše tvorivé, úprimné, zvedavé a vynaliezavé ja. Prostredníctvom pohybu (pričom sa aj na náš hlas pozerám ako na vibrujúci pohyb) budete môcť zažiť, spoznať a obohatiť tvorivý potenciál, ktorý v sebe nesiete. Dielňa ponúka bezpečný priestor, v ktorom sa môžete vedome uvoľniť a prekonať očakávania a starosti, ktoré Vám možno bránia prejaviť sa naplno a slobodne. Opätovné pripojenie k vášmu hravému a zvedavému “ja” v láskavej a všímavej atmosfére Vám umožní zažiť si spolupatričnosť bez tlaku socio-ekonomických kontextov.“

Cena víkendového kurzu: 40eur

Prihláste sa mailom: telohramimoos@gmail.com

Prikladáme link na fb event: https://www.facebook.com/events/2845570288876744

✨

Telohra OTVORENÝ WORKSHOP v Medickej záhrade!

Srdečne Vás pozývame na Staromestské kultúrne leto! V rámci neho pre Vás pripravíme ďalšiu špeciálnu edíciu Telohry pre deti aj dospelých!

Príďte sa zoznámiť s telom – hrou (a) s nami už tento štvrtok – 2. júla do Medickej záhrady. Náš workshop je súčasťou Staromestkého kultúrneho leta a bude pre Vás všetkých zadarmo! Nie je nutné sa prihlásiť, stačí prísť a pripojiť sa 🙂

pre deti o 16:30-17:30
pre dospelých o 18:00-19:00.

POTREBUJEME OBJATIE!

Tento rok máme pred sebou ťažké obdobie. Môžete nám však pomôcť!

mimoOs o.z. vzniklo s cieľom vytvárať a uchovávať rozmanité umelecké hodnoty a podporu vzdelávania v oblasti súčasného tanečného umenia. To sa nám darí – za necelé štyri roky našej existencie sme s vami v podobe množstva predstavení a podujatí, tanečných workshopov a pravidelných hodín Telohry pre deti a dospelých zdieľali viaceré nádherné momenty a snažili sa prinášať najčerstvejší súčasný tanec do mnohých regiónov na Slovensku i v zahraničí.

Súčasné tanečné umenie na Slovensku však potrebuje aj vašu pomoc, nakoľko je aj napriek jeho 30 ročnej histórii ešte stále v nevýhode z dôvodu nedostatočného zastrešenia inštitúciami a povedomia verejnosti.

Preto vás žiadame o vaše 2% z daní, ktorými podporíte naše úsilie rozvíjať súčasný tanec na Slovensku. Vaše “objatie” vám mnohonásobne vrátime na predstaveniach aj na pravidelných hodinách Telohra 🧡

Údaje ktoré potrebujete:

Názov: mimoOs
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Mierová 2062/83, 821 05  Bratislava-Ružinov
IČO: 50330047
DIČ: 8134147215

– HRA

Koncept TELOHRA začal vznikať v júni 2018 ako spoločná myšlienka členov Občianskeho združenia mimoOs, vytvoriť komunitný a rozvíjajúci sa vzdelávací systém pravidelných tanečných hodín pre verejnosť.

Cieľom týchto hodín je posunúť súčasný prístup k pohybu bližšie k verejnosti. Učiť sa hravo, kreatívne a efektívne, ako vedome pristupovať k svojmu telu a k pohybu.

Taktiež posilniť v participantoch odvahu, a otvoreným prístupom lektorov dať možnosť duševne rásť a stimulovať individualitu ako aj socializáciu.

Od októbra 2018 začal hlavný tím TELOHRY /Barbora Janáková, Soňa Kúdelová, Anna Hurajtová/ spoluprácu zo Staromestským centrom kultúry a vzdelávania, Školská 14, kde otvorili pravidelné hodiny pre deti a dospelých. 

H – hvizd, hore, hranica, hlava

R – riešenie, risk, ruka, rýchlosť, rytmus

A – automaticky, akcia, autonómne, ahoj

Telohra deti

TELOHRA deti

Aktuálny kurz začíname vo štvrtok 24. septembra! Tancovať budeme každý ŠTVRTOK! (s výnimkou jesenných prázdnin 😉

6-9 r. v čase 14:30 – 15:30
4-5r. v čase 15:45 – 16:30
(Ak by ste mali záujem nahlásiť svoju ratolesť ktorá nespadá do žiadnej kategórie dajte nám prosím vedieť. Uvidíme ako sa skupinky naplnia a budeme vás informovať o ďalších možnostiach a postupe 😉

Na hodinách budú pracovať s deťmi dve!
Mgr.art. Anka Hurajtová
Mgr.art. Katka Palúchová

Na hodinách s deťmi pracujeme s pohybom, tancom, rytmom, improvizáciou, skúsenosťami z rôznych tanečných techník, hlasom, kreativitou, hravosťou. Snažíme sa priniesť zdravý, deťom prirodzený pohyb, tanec, a individuánejší prístup.

Prihlasovanie a viac info konkrétne od lektoriek píšte mailom na: telohramimoos@gmail.com

Foto: Nina Pacherová / TELOHRA deti (jeseň/zima 2019)

V roku 2019:

Telohra dospelí

  • Ideou, ktorá sa odráža aj na dramaturgickom pláne Telohry dospelí je ukázať, predstaviť a rozvinúť v participantoch rozmanitosť. Nielen v osobnostiach nás všetkých, ale aj v spôsobe pohybového prejavu.  Nekonečno možností, akými je možné ovládať vlastné telo, zhrnutých v základných princípoch súčasného prístupu k pohybu/ súčasného tanca.  Za týmto zámerom pravidelne obmieňame lektorov, ktorými sú vzdelaní, skúsení, aktívni umelci, pedagógovia, tvorcovia a performeri. 


TELOHRA je späť po lete-(ne)lete s pravidelnými tanečno-pohybovými hodinami!

Vydáme sa na jeseň/zima sezónu po vlnách, dúfajúc že všetko bude v poriadku aj keď je druhá vlna.
Celé to odštartuje Barbora Janáková opäť so špeciálnou témou!

Neoddeliteľnou súčasťou kurzov Telohry je slobodný prístup lektorov v príprave a realizácii ich hodín. Prepájajú svoj aktuálny záujem k pohybu so vzdelávaním. Baška, ktorá povedie aktuálny kurz, je aktuálne v procese svojej pripravovanej premiéry „No On“. Zaujíma sa o čistotu individuálneho osobnostného prejavu cez pohyb a hudbu. Pracuje s intuitívnym pohybom, ktorý vychádza z vnútorného vnímania nášho tela. Pohyb orgánov, zmena emócie či pocitov z okolitého prostredia. V tomto kurze sa špecificky zameria na KOŽU. Cez pohyb si budeme odpovedať na otázky: Ako môžem cez pokožku rozpohybovať celý priestor? Čo musím urobiť aby som zmenil/a tvar svojej kože? Dokážem cítiť váhu kože? Dokážem ju odľahčiť? Viem dýchať cez kožu?

Baša si prizvala na jednu lekciu špeciálneho hosťa Petra Šavela, ktorý povedie lekciu v danej téme 24.9. ! Tešíme sa na spoločné zdieľanie

ŠTVRTKY 19:30 – 21:00
Staromestské centrom kultúry a vzdelávania, Školská 14

Cena celého kurzu: 35e
Cena jednej hodiny: 8e Prihláste sa na aktuálny kurz mailom na telohramimoos@gmail.com

💛

čoskoro začína!

Lívia MM Balážová / MINDCROSS

Predstavujeme Vám našu dlhoročnú kamarátku a umeleckú kolegyňu Líviu MM Balážovú! Sme nadšení a veľmi vďační že sa s nami aj s Vami počas nasledujúcich štvrtkov podelí o svoju osobnosť a pohybové a tvorivé skúsenosti!

Lívia Balážová Mendéz Marín je slovenská tanečná interpretka, režisérka súčasného umenia. Študovala na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici tanečny odbor. Vo svojich štúdiách pokračovala na SEAD Salzburg experimental dance academy v rakúskom Salzburgu a na P.A.R.T.S. – Performing Arts Research and Training Studios v Bruseli. Spolupracovala s portugalským choreografom Rui Horta v predstavení „Talk show”, s francúzskou tanečnou skupinou Kubilai Khan investigation pod vedením Franka Michelletiho v predstavení “Tiger Tiger burning bright”. Od Novembra roku 2012 začala spolupracovať s Ultima Vez Wim Vandekeybus najskôr na predstavení “What the body does not remember” a v roku 2015 “Speak low if You speak Love”. Neskôr vytvorila sólo “Čerešne” pre Sólo festival v Portugalsku a “Čerešne*” v Bruseli. V novembri roku 2015 založila spolu so Zebastiánom Méndezom Marínom umelecké teleso “Colectivo Priekopník Veverička”, pod ktorým predstavili prvú tvorbu “El Gato de Schrödinger” v októbri 2015 v spolupráci s Paz Méndez Marín. V marci 2016 odpremiérovali druhé predstavenie #whateveristrendingnow, následne v Apríli postapokalyptické predstavenie “Prach/Polvo” a o rok neskôr v Apríli 2017 predstavenie “Alternative Facts”. Spolupracovala so slovenskými umeleckými zoskupeniami mimoOs “Do Dna” (2017-2018), “Milenial Magic Mirror”(2018-2020), Med a Prach “eu.genus”(2018-2020-) a Divadlo Štúdio tanca “ČIN”(2019-). V septembri 2017 bola súčasťou predstavenia “Este Barco” pod vedením kostarického režiséra Luis Alfredo Sierra Chacon v Paname. O workshopy Mindcross / Skrížená myseľ, Multipartnering – Nekonečné synapsie (či už sama alebo v spolupráci so Zebastiánom) sa podelila na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Chile, Kostarike, Paname, Nikaragui, USA, Kanade, Portugálsku, Belgicku, Nemecku, Rusku.

Mindcross / Skrížená Myseľ

Skrížená myseľ je praktika, ktorá krúži okolo troch hlavných bodov:
Nadobudnúť hravú myseľ a farebnú predstavivosť cez objavenie svojho vnútorného tvora.

  • Hravá myseľ je v neustálom stave tvorenia. “Našla som veľkú inšpiráciu pre pohyb v detských hrách už od môjho mladého veku a verím tomu, že práve hry majú to čaro otvoriť dvere novým možným cestám učenia. Hry taktiež pomáhajú rozvíjať spoločenské zručnosti cez interakciu, vyjednávanie, riešenie”/Lívia/
  • Farebná myseľ hlboko súvisí s hravou mysľou. Kŕmia jeden druhého. Čím viac sa hráš, tým viac sa stávaš kreatívnym, a keď si kreatívny prichádzaš na viac možností hrania. Takže je to ako pridávanie farieb do svojej palety predstavivosti. Farebná myseľ je sprievodca autentického pohybu, v ktorom neustále skúmame hĺbku zraku, sluchu, dotyku, vône a chuti okolitého sveta a sveta fantázie.
  • Vnútorný tvor sa rodí v prostredí bez predsudkov, čo dovoľuje inštinktu prevziať kontrolu nad stereotypnými myšlienkami a pohybom.
    Predstav si, že si premiešaš svoje zmysly, aby si sa vydal na cestu nepredvídateľného pohybu.

Predstav si, že by si mohol:
vidieť s tvojimi kolenami,
chutnať s dlaňami,
voňať prstami na nohách,
počuť s chrbtom,
dotýkať sa očami.


ŠTVRTKY 19:30 – 21:00
Staromestské centrom kultúry a vzdelávania, Školská 14

Cena celého kurzu: 40e
Cena jednej hodiny: 8e Kapacita je obmedzená, poisti si preto účasť čím skôr  >> PRIHLÁS SA MAILOM NA >> telohramimoos@gmail.com Už čoskoro! Telohra dospelí / Mindcross!

Livia Balazova /Talleres Atlas 2019/ Foto: Gabriel Ramos


“V kontakte bez kontaktu”

Po mesiacoch, pre mnohých z nás významných aj náročných, máme možnosť opäť sa stretnúť!
Zhodli sme sa že to čo všetci potrebujeme, je opäť cítiť slobodu aspoň tak ako pred koronou. Pocit slobody a voľnosti chceme preto pri ďalšej Telohre poistiť aj čerstvým vzduchom a snáď aj slnečnými lúčmi!
Budeme vonku! V Medickej záhrade je dosť priestoru, aby sme dodržali aj opatrenia, ktoré naďalej fungujú, a to obmädziť kontakt. Byť v rozostupoch.
Rozhodli sme sa teda spraviť z opatrení koncept.
Z obmedzení budeme ťažiť a vytvoríme dotyk bez dotyku.

@seafur

O nás

Barbora Janáková

foto: Lea Lovišková / Whatch now

Barbora je absolventkou tanečného odboru na konzervatóriu v Nitre (2011) a absolventkou VŠMU so zameraním na tanečné umenie (2016).

Zúčastnila sa zahraničných stáží (Belgicko), medzinárodných tanečných sústredení (Dijon, Francúzsko; 1st and 2nd China CEE Dance Summer Camp). Od roku 2011 pôsobí ako performerka na slovenskej a zahraničnej scéne: Anton Lachký – Nočná ilúzia; P. Šavel, M. Poláková, J. Korec, T. Procházka – Pocitové rozUmenie; Marta Poláková – Horúčava, pODPORa, M. a J. Hajdyla Assemblage, Lívia M.M. Balážová a Zebastián Méndez Marín Millennial Magic Mirror, Lucia Holinová Niveau stable, Watch now. Aktuálne sa radí aj medzi začínajúcich tvorcov Do Dna (M.M. Balážová/Janáková,Hulvejová), Dotyk (Janáková/Priečková/Tonková/Šavel/Procházka), Moving mountains (mimoOs), Prešívané niťou (Hriešik/Máliková/Šavel/Priečková/Janáková). Od roku 2017 pôsobí ako pedagóg: konzervatórium Bratislava/Evy Jaczovej, Jumbo Dance Studio, Superar.

Barbora je spoluzakladateľka projektu TELOHRA a zároveň predsedkyňou o.z. mimoOs a členkou PLAST – Platforma pre súčasný tanec. Momentálne pracuje na svojom sólovom projekte v rámci štipendia FPU.

Soňa Kúdeľová

foto: Palo Mikula / Autocorrect

Soňa pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako choreograf, performer a lektor. Študovala tanec na Konzervatótiu J. L. Bellu v Banskej Bystrici odkiaľ pokračovala do Bratislavy, kde študovala na katedre estetiky UK. Teoretické štúdium zámerne smerovala na hľadanie paralel tanca a iných druhov umenia. Štúdium končila prácami s témami “Analýza pohybu vo filme Wima Wendersa Pina” a “Postmoderné tanečné umenie a jeho reflexia vo výtvarnom umení”.

Jej tvorba vyplýva z inšpirácií bežného života človeka. Sústredí sa na výskum a interpretáciu vnútorných myšlienkových pochodov za behu životných okolností, pričom sa snaží nazerať na vedomé i nevedomé. Zaoberá sa otázkami prečo a ako v témach okolo sociálnopsychologickej adaptácie, pričom odpovede typu “prečo nie” jej ponúkajú otvorenú možnosť (zámerne nevysvetlenej) absurdnej interpretácie skúsenosti, často položenej na osobnom zážitku. Pohyb a tanec pre ňu znamenajú(aj) možnosť “hovoriť” vtedy keď slová sú nedostačujúce, obmädzujúce alebo zbytočné.

Autorsky vytvorila dve sólové tanečné inscenácie – Autopilot a Autocorrect v spolupráci s virtuálnou platformou Batyskaf pričom momentálne pracuje na pokračujúcom sólovom projekte pod vlastným združením oz CHAOSMOS.

S Batyskafom má za sebou viaceré autorské spolupráce v projektoch tl;dr a 10080 (T.Procházka, I.Dobrovodský). Participovala na projekte „Do Dna“ s mimoOs na predstaveniach v Košiaciach a Banskej Bystrici. Aktuálne spolupracuje na projekte „Manifest Možností“ s choreografkou Petrou Fornayovou. Spolupracovala tiež s viacerými tanečnými, vizuálnymi či intermediálnymi umelcami. Absolvovala zahraničné rezidencie v Budapešti a Grazi. Je spoluzakladateľkou projektu TELOHRA a členkou PLAST – Platforma pre súčasný tanec.

Ako lektor sa snaží uchopiť pohyb ako svoju prirodzenú súčasť a možnosť a nie len mechanickosť. Sústredí sa pri tom prirodzene na fyzický ale aj osobnostný rozvoj participantov.

Anna Hurajtová

foto: Nina Pacherová / Telohra deti

Študovala na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v odbore tanečné umenie a Štátneho konzervatória v Košiciach. V detstve tancovala vo folklórnom súbore Zemplín. V dospelosti účinkovala v divadelných predstaveniach v SND, na Novej Scéne a aj v projektoch nezávislých zoskupení (L.A.B, elledanse). Je absolventkou akreditovaného kurzu kreatívneho tanca pre deti, Labanov Atelier Bratislava a tiež Základného a nadstavbového modulu kurzu Vzdelávania BabySoma – Vývin pohybu v prvom roku života a pohybové vzdelávanie pre malé deti 1-3. (2016, Babyfit)

Absolvovala kurzy v systéme Body-Mind Centering: Systém telesných tekutín(2016), Svalový systém(2018), Endokrínny systém (2019). Je spoluautorkou DVD ku knihe Kreatívny tanec pre deti (M.Poláková, M.Pucová). Vyučovala na ZUŠ Ľ.Rajtera Bratislava, Konzervatóriu Trnava, aktuálne v SZUŠ Prokofievova, Bratislava

 ,,Na hodinách tanca počas tvorivej práce s deťmi je pre mňa zaujímavé sledovať a zameriavať pozornosť na proces, jeho obsah a obohatenie. Deti sú pre mňa obrovským zdrojom inšpirácie. V pohybe sú odvážne, kreatívne, radostné, flexibilné, prirodzené, radi improvizujú, radi robia veci veľmi presne. Pohybom sa deti učia spoznávať svoje telo a svoje okolie. Ako pedagóga ma zaujíma harmonický rozvoj žiaka, učenie k úcte voči svojmu telu, práca s rešpektom, tvorivá komunikácia a spolupráca. Prostreníctvom pohybu hľadám podporu na témy, ktoré spolu s deťmi na hodinách zažívame.“ 

Katarína Palúchová

foto: Nina Pacherová / Telohra deti

Je absolventkou odboru pedagogika tanca pre ZUŠ na VŠMU v Bratislave. Počas svojho pedagogického pôsobenia pracovala najmä s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Spolu s Mgr. art. Annou Hurajtovou vedie hodiny Telohry zamerané na uvedomelú prácu s telom a kreatívny tanec pre deti od 3 do 12 rokov.

Učí tiež tanec na ZUŠ v Stupave a vedie hodiny Folklóriku pre najmenšie deti.  Spolupracovala tiež pri príprave a natáčaní Spievankova 5, Spievankova 6 a projekte Angličanina ako choreografka, tanečná pedagogička a pomocná asistentka pre prácu s deťmi počas natáčania.

Za posledné tri roky absolvovala workshopy zamerané na uvedomelý pohyb a kreatívny tanec s deťmi pod vedením Lenky Švandovej (CZ), Mirky Eliášovej (CZ), Jiřího Lőssla (CZ), Sophie Billy (FR), Zosiou Jo (UK), a v lete 2019 tiež týždňové akreditované vzdelávanie zamerané na spoznávanie Labanových pohybových princípov v tanečnej praxi. Pravidelne navštevuje hudobno-pohybové workshopy vychádzajúce z ideí Carla Orffa, ktoré organizuje Česká Orffova spoločnosť v Prahe.